Gelnhausen: 19:30 / Universal time Veritas < Weltzeit Veritas > Veritas worldwide / HU

Elkötelezettség, motiváció

Vállalatunkért érzett felelősség

Veritas tudatosan támogatja a gyermekek és fiatalok beruházásokkal irányított fejlődését az oktatás és nevelés szociális projektjein keresztül. Ebben különös hangsúllyal viseljük szívünkön azokat a régiókat, ahol telephelyeink fekszenek.

Tisztelet. Veritas elkötelezettsége nagymértékben befelé irányul: Oktatások és továbbképzések során bevezetjük tanulóinkat a legmodernebb technológiai kihívásokba is. Ezzel biztosítjuk, hogy a jól képzett munkatársak ma és a jövőben is high-tech termékeket fejlesszenek ki, amelyek kielégítik a nemzetközi szabványokat és előírásokat.

Veritas játszóteret épít ki a Meerholz-i óvodában. A Veritas által támogatott projektek sorában központi helyet foglal el a szakképzés, mint téma. „Veritas egy tudásalapú vállalat, amely high-tech termékeket állít elő. Ezért mi ott vagyunk aktívak, ahol tudásról és szakképzésről van szó“, mondja Katharina Hehl. A testi-lelki fejlődéssel keletkezik szabad hely a kommunikációra és növekedik a szociális összetartozás, a szolidaritás.

A Benshausen-i gyermek- és ifjúsági otthon. A türingiai Bensheim-i gyógypedagógiai szakellátó központtal már sok év óta tartunk fenn elméleti és anyagi partnerkapcsolatokat. Különösen nagy jelentőségű a gyermekek és fiatalok számára létesített szabadidő-kínálat, amelyet a gelnhauseni Veritas AG, és a közvetlen szomszédságban fekvő Veritas Thüringen GmbH létesített.

Veritas kötelezettséget vállal az iskola-udvarok átépítésére. Veritas kezdeményezésére az óraközi szünetek eltöltésére szolgáló, szanálásra érett általános és középiskolai udvarokat gyermekarcú, mozgást szolgáló terepekké alakítják át. A nemzetközi autógyárak beszállítóival közösen megnyerték az ügynek további gelnhauseni vállalatok adományait, akik részt is vállaltak az iskola-udvarok szanálásából.