Gelnhausen: 20:15 / Universal time Veritas < Weltzeit Veritas > Veritas worldwide / HU

ExteKülső szolgáltatások

Veritas vizsgáló laboratórium

Legyen szó lökőnyomás-próbáról vagy termosokk-vizsgálatokról, korróziós vagy repesztőnyomás-vizsgálatokról, részecske-elemzésekről és tűzállósági vizsgálati mérésekről, a Veritas AG vizsgáló laboratóriuma Önöknek sokkal többet nyújt ennél!

Az alábbi áttekintés betekintést enged szolgáltatási spektrumunkba.

BERENDEZÉSEK MŰKÖDÉS-VIZSGÁLATOKHOZ
 • Négy nagy próbapad a feltöltő levegő bitermális vizsgálatához, ebből három több tengely irányába történő mozgató és/vagy rezgéskeltő berendezéssel
 • Univerzális próbapad a temperáláshoz, pulzáló nyomás és rezgés generálásához, ill. lineáris mozgatáshoz
 • Két nagy próbapad az üzemanyag-vezetékek robbanásbiztos bitermális vizsgálatára, ebből az egyik rezgéskeltő generátorral
 • Próbapad üzemanyag-vezetékek robbanásbiztonsági és rázógépes vizsgálatára
 • Kilenc próbapad üzemanyag-vezetékek unitermális vizsgálatára
 • Két mikroSHED-berendezés áteresztőképesség-mérésekhez
 • Két korrózió-vizsgáló próbapad
 • Két repesztőnyomás-vizsgáló próbapad
 • Kőfelverődés-keltő berendezés
 • Berendezés a benyomódás-csillapítás mérésére
 • Lökőnyomás-vizsgáló próbapad, 200 bar-os
 • Lökőnyomás-vizsgáló próbapad, 4000 bar-os a CR-vezetékekhez
 • Klímaszekrények
 • Termosokk-próbapad
 • Dörzsölés-vizsgáló próbapad
ANYAGVIZSGÁLÓ BERENDEZÉSEK
 • Öt húzó/nyomó szakítógép max. 20 kN-ig, ebből kettő kamrás a -80°C és +250°C közötti hőmérsékleteken történő temperáláshoz
 • Ózon-próbapad temperáló kamrával (-5°C-tól +90°C-ig) és mozgató-berendezéssel (emelés 40 mm, erő 800 N)
 • Termogravimetriás analízis 25°C - 1000°C hőmérsékleti tartományban
 • Szikraemissziós színképelemző a fémötvözetek kémiai elemeinek kimutatására
 • MFR műanyagok extrudálási tulajdonságainak vizsgálatára
 • Gázkromatográf szerves anyagkeverékek szétválasztására és az alkotórészek koncentrációinak meghatározására
 • Részegységek tisztasága: részecske-elemzés és súlymeghatározás
 • Tűzállósági magatartás
 • Electrical conductivity
 • Elektromos vezető-képesség
 • Dinamikus mechanikai analízis (DMA)
 • Az E‘ E‘‘ tan δ dinamikus mérőszámok meghatározása
 • Dinamikus terhelések utánállítása
 • Infravörös színképelemzés infravörös mikroszkóppal
  Azonosítás-vizsgálat elasztomerekhez
  Vegyi összetétel meghatározása anyagkeverékekből vagy mikrorészecskékből
 • Dinamikus differenciál-kalorimetria (DDK)
  Megömlési pont [Tm] és üvegesedési hőmérséklet [Tg] meghatározása
  Fajlagos hőkapacitás és oxidációs öregedési hatások [OiT]
 • Röntgen-fluoreszkálási analízis (RFA)
  Elemi összetétel meghatározása (Na-U) anyagkeverékekből vagy mikrorészecskékből
ALKATRÉSZ-VIZSGÁLÓ BERENDEZÉSEK
 • Két CNC-mérőgép letapogató mérésekhez
 • Két optikai mérőrendszer, egyikük hordozható
 • Komputertomográf anyagrészek felméréséhez és alkatrészek roncsolásmentes vizsgálatához
Keressen meg bennünket! Egyéni ajánlatot dolgozunk ki az Ön számára.
Figyelmeztetés: A Veritas vizsgálati laboratórium nem akkreditált

 

Your contact person

Herr Loewe

Dr. Hans-Joachim Löwe
Head of Testing Department
hans-joachim.loewe@veritas-ag.de