Gelnhausen: 06:21 / Universal time Veritas < Weltzeit Veritas > Veritas worldwide / BS

Sigurnost

Ucinci za mobilnost buducnosti

Poštivanje svih propisa vezanih za radnu sigurnost i zaštitu čovjekove okoline za nas se podrazumijeva. Naši dobavljači i uslužni djelatnici istovremeno su i partneri koji su direktno ili indirektno uključeni u naše procese. Stoga i oni rade i djeluju u skladu naše filozofije preduzeća.

Socijalna odgovornost
Respekt

Stavljanje na raspolaganje sigurnih i ergonomičnih radnih mjesta našim zaposlenima za Veritas je od velikog značaja, jer se djelotvornost saradnika može samo onda potpuno razviti, ako je uklonjen odnosno ako je doveden pod kontrolu svaki potencijal opasnosti i ako su eliminisana opterećenja što je više moguće. Zu to tema radne sigurnosti spada u sastavni dio školovanja i usavršavanja saradnika. Dalja pitanja rado će Vam odgovoriti naš ovlaštenik Marco Krieg, marco.krieg@veritas-ag.de

Your contact person

Herr Krieg

Marco Krieg
Head of Department of Environmental Protection, Security and Health
marco.krieg@veritas-ag.de