Gelnhausen: 05:57 / Universal time Veritas < Weltzeit Veritas > Veritas worldwide / BS

Moulding sistemi

Mali dijelovi – veliki ucinak

Na području Moulding sistema Veritas odgovara na kompleksne tehničke izazove: Iskusni inžinjeri razvijaju iz elastomjera, termoplasta i duroplasta sisteme za moderne automobile. Kao integrator sistema Veritas obezbjeđuje sljedeće ključne funkcije:

MADE
BY VERITAS