Gelnhausen: 20:02 / Universal time Veritas < Weltzeit Veritas > Veritas worldwide / BS

Metodika ispitivanja

Uvijek korak naprijed

Zahvaljujući najmodernijim metodama analize u našim laboratorijima stvaramo temelj za tehničke inovacije, kako bi i u budućnosti mogli održati našu poziciju tehnološkog predvodnika na tržištu. Ulazna provjera i ispitivanje sirovina obezbjeđuju svakodnevno isti visoki kvalitet.

Uspjeh naših klijenata nama je poticaj i obaveza. Ispunjavanje želja i očekivanja naših klijenata kao i njihovo veliko zadovoljstvo naš je vodeći cilj. Sve to pretpostavlja aktivnu komunikaciju i sa klijentima i sa našim dostavljačima – blizinu tržištu i partnerima.

Neprestano poboljšavamo efikasnost našeg sistema menadžmenta kvaliteta. Pri tome imamo u cilju razvoj jakih proizvoda i procesa, jer samo na taj način možemo garantovati besprijekornu i ekonomičnu proizvodnju.

Naš procesno usmjeren menadžment kvaliteta prema ISO/TS 16949 obuhvata sve lokacije razvoja i proizvodnje holding društva Poppe Veritas i podržava nas pri razvoju i proizvodnji kvalitetnih sistema visoke vrijednosti.