Gelnhausen: 19:53 / Universal time Veritas < Weltzeit Veritas > Veritas worldwide / BS

Menadžment Kvaliteta
Kvalitet - cilj preduzeća

Popratna ispitivanja dugoročno osiguravaju kvalitet i zajedno sa velikom svijesti o odgovornosti naših saradnika garant su za najbolje rezultate.

Paziti na detalje

Veritas ima veliku odgovornost u pogledu kvaliteta nasuprot automobilskim partnerima i dostavljačima sistema. Kako bi garantovali tu odgovornost, djelujemo prema konceptu totalnog menadžment kvaliteta. Našim partnerima garantujemo dugovječne proizvode koji ispunjavaju standarde kvaliteta naših partnera.

Pruefmethodik

Metodika ispitivanja:

– Ulazna provjera i ispitivanje sirovina ... > više

Sicherheit

Sigurnost:

– Ispunjavanje svih propisa vezanih za radnu sigurnost ... > više

Forschung

Istraživanje:

– Promišljenim daljnim razvojem našeg portfolia ... > više

Externe Services

Eksterne usluge:

– Da li je u pitanju ispitivanje pulzacije visokog ... > više