Gelnhausen: 21:19 / Universal time Veritas < Weltzeit Veritas > Veritas worldwide / BS

Grupe proizvoda
Inovacija i tradicija

Veritas polaže vrijednost na efikasne sisteme koji odgovaraju kompleksnim tehničkim izazovima. Pri tome koristimo najaktuelnije spoznaje iz istraživanja i razvoja.

Smišljeni sistemi

Veritas AG dijeli svoje grupe proizvoda duž ključnih kompetencija u tri fokusna polja: fluidne, Moulding i termo sisteme. Zajedničko za naše proizvode je intenzivni pristup komunikaciji, razvoju i proizvodnji, iza kojega stoji Veritas – stvoreno za budućeg čovjeka!

Fluidsysteme

Fluidni sistemi

– Naši proizvedeni za vodeće proizvođače automobila… > više

Mouldingsysteme

Moulding sistemi

– Iskusni inžinjeri razvijaju iz elastomjera, ... > više

Thermosysteme

Termo sistemi

– Naši sistemi za vazduh za prehranjivanje daju nove ... > više