Gelnhausen: 21:01 / Universal time Veritas < Weltzeit Veritas > Veritas worldwide / BS

Eksterne usluge

Veritas laboratorijum za ispitivanje

Da li je u pitanju ispitivanje pulzacije visokog pritiska ili termo šoka, ispitivanje korozije ili sile prskanja, analize čestica i mjerenja ponašanja požara, laboratorijum za ispitivanje Veritas AG nudi Vam još daleko više!

Sljedeći pregled nudi uvid u naš spektar usluga.

UREÐAJI ZA FUNKCIONALNA ISPITIVANJA
 • Četiri velika ispitna stola za bitermalno ispitivanje vazduha za prehranjivanje, tri s višeosnim pokretnim uređajem i/ili pobudom oscilacije
 • Univerzalni ispitni sto za temperiranje, pulzaciju pritiska, pobudu oscilacije i linearno kretanje
 • Dva velika ispitna stola za dvotemperaturno ispitivanje dovoda za gorivo sa zaštitom od eksploziva, jedan s pobudom oscilacije
 • Ispitni sto za dovod za gorivo sa zaštitom od eksploziva i uređajem za vibriranje
 • Devet ispitnih stolova za jednotemperaturno ispitivanje dovoda za gorivo
 • Dva MicroSHED postrojenja za mjerenje propustljivosti
 • Dva ispitna stola za ispitivanje korozije
 • Dva ispitna stola za ispitivanje sile prskanja
 • Uređaj za tucanik
 • Uređaj za mjerenje gubitka uslijed unesenog slabljenja
 • Ispitni sto za pulzaciju visokog pritiska 200 bari
 • Ispitni sto za pulzaciju visokog pritiska 4000 bari za CR-dovode
 • Klima ormari
 • Ispitni sto za termo šok
 • Uređaj za ispitivanje habanja
UREÐAJI ZA ISPITIVANJE MATERIJALA
 • Pet mašina za ispitivanje vučne sile i pritiska do 20 kN, dvije s komorom za regulisanje temperature u području od -80 do +250 °C
 • Ozon-ispitni sto s temperiranjem (-5 do +90 °C) i pokretnim uređajem
  (hod 40mm, snaga 800N)
 • Termogravimetrijska analiza temperature u području od 25 do 1000°C
 • Emisioni spektrometar za dokazivanje hemijskih elemenata u metalnim legurama
 • Indeks topljenja za procjenu ekstrudiranja plastike
 • Gasni hromatograf za odvajanje i određivanje koncentracije organskih mješavina tvari
 • Čistoća konstrukcionih elemenata: Analiza čestica i određivanje težine
 • Ponašanje požara
 • Električna provodljivost
 • Dinamično mehanička analiza (DMA)
 • Određivanje staklastih prijelaza
 • Određivanje dinamičnih karakterističnih veličina E‘ E‘‘ tan δ
 • Podešavanje dinamičnih opterećenja
 • Infracrvena spektroskopija s mikroskopom IR Ispitivanje identifikacije za elastomere Određivanje hemijskog sastava mješavina tvari i najmanjih čestica
 • Dinamična diferencijalna kalorimetrija (DDK) Određivanje tačke topljenja [Tm] i temperature stakla [Tg] Specifični toplotni kapacitet i oksidativni efekti starenja [OiT]
 • Rendgenska fluorescentna analiza (RFA) Određivanje elementarnog sastava (Na-U) mješavina tvari i najmanjih čestica
UREÐAJI ZA PREMJERAVANJE SASTAVNIH DIJELOVA
 • Dvije CNC sprave za taktilna mjerenja
 • Dva optička sistema za mjerenje, jedan je transportabilan
 • Kompjuterski tomograf za premjeravanje dijelova i za pregled sastavnih dijelova bez razaranja
Pošaljite nam upit! Napravićemo Vam individualnu ponudu.
Napomena: Laboratorijum za ispitivanje Veritas nije akreditiran laboratorijum

Your contact person

Herr Loewe

Dr. Hans-Joachim Löwe
Head of Testing Department
hans-joachim.loewe@veritas-ag.de